dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


View :   Sort :

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
พบสินค้า 24 รายการ

 view
รหัส : HM_023
(GO1HKG-TG002) Hello Holiday-Waiphra-Shopping HK-MAXC (TG) : Oct-Dec18
เดินทางสู่ฮ่องกง ดินแดนสวรรค์ของนักช็อปปิ้ง ไหว้พระ เที่ยวดินแดนคาสิโน มาเก๊า (4วัน3คืน) โดยสายการบินไทย
21-24 ตุลาคม,5-8/29 ธันวาคม-1 มกราคม/30 ธันวาคม-2 มกราคม 2562 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 26,900 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HKG_082
(GO1HKG-HX001) Sudhansa-Hong Kong-Disneyland (HX) : Aug-Oct2018
เดินทางสู่ฮ่องกง ดินแดนสวรรค์ของนักช็อปปิ้ง เพลิดเพลินกับดิสนีย์แลนด์ (3วัน2คืน) โดยสายการบินไทย
24-26/31 สิงหาคม-2 กันยายน,7-9/14-16/21-23 กันยายน,19-21 ตุลาคม 2561 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 18,900 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HKG_081
(GO1HKG-TG001) Phatiew Hong Kong-Lantau (TG) : Oct2018
เดินทางสู่ฮ่องกง ดินแดนสวรรค์ของนักช็อปปิ้ง (3วัน2คืน) โดยสายการบินไทย
14-16/20-22 ตุลาคม 561 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 21,900 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HKG_080
(GO1HKG-EK001) OHO Hong Kong (EK) : Aug-Sep2018
เดินทางสู่ฮ่องกง ดินแดนสวรรค์ของนักช็อปปิ้ง (3วัน2คืน) โดยสายการบินเอมิเรตส์
23-25/24-26/25-27/30 สิงหาคม-1 กันยายน/31 สิงหาคม-2 กันยายน,1-3/6-8/7-9/8-10/13-15/14-16/15-17/16-18/21-23/22-24 กันยายน 2561 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 11,999 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HKG_079
(GO1HKG-HX002) Sabai Hong Kong-5Temples (HX) : Oct18
เดินทางสู่ฮ่องกง ดินแดนสวรรค์ของนักช็อปปิ้ง ไหว้พระใหญ่นองปิง (3วัน2คืน) โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
21-23 ตุลาคม 2561 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 20,900 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HS_009
(GO1HKG-FD005) Hong Kong-Lantau-Szx (FD) : Aug-Oct18
เดินทางสู่ฮ่องกง ดินแดนสวรรค์ของนักช็อปปิ้ง ไหว้พระใหญ่นองปิง เที่ยวเซินเจิ้น (3วัน2คืน) โดยสายการบินแอร์เอเชีย
24-26/25-27/31 สิงหาคม-2 กันยายน,1-3/7-9/8-10/14-16/15-17/21-23/22-24/28-30/29 กันยายน-1 ตุลาคม,5-7/6-8/12-14/13-15/19-21/20-22/21-23/26-28/27-29 ตุลาคม 2561 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 10,900 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HSZ_002
(ZEGO-HKG30) Hong Kong-Shenzhen-Zhuhai (HX) : Sep2018
ไหว้พระวัดดังที่ฮ่องกง เที่ยวเซิ้นเจิ้น ชมโชว์ที่จูไห่ (3วัน2คืน) โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
7-9/14-16/21-23 กันยายน 2561 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 8,999 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HSZM_023
(ZEGO-HKG29) Hong Kong-Shenzhen-Macau-Zhuhai (HX) Sep20
เที่ยว4เมือง ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่ (5วัน3คืน) โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
5-8/19-23/21-25 กันยายน 2561 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,999 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HKG_078
(ZEGO-HKG14) Shopping Hong Kong (EK) : Sep2018
เดินทางสู่ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่นองปิง (3วัน2คืน) โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
1-3/8-10/15-17/22-24 กันยายน 2561 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,999 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HKG_077
(ZEGO-HKG04) Hong Kong-Ngongping (HX) : Oct2018
เดินทางสู่ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่นองปิง (3วัน2คืน) โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
7-9/14-16/28-30 ตุลาคม 2561 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 15,999 บาท
จำนวน :


หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]