ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


(WWV05) New Zealand N-S Milford Sound (TG) : Jan-Jun20  
รหัส : WWV05
รายละเอียดย่อ :
เดินทางสู่ดินแดนในฝัน นิวซีแลนด์เกาะเหนือ เกาะใต้ (9วัน7คืน) โดยสายการบินไทย
18-26 มกราคม,15-23 กุมภาพันธ์,14-22 มีนาคม,10-18/11-19 เมษายน,2-10/23-31 พฤษภาคม,20-28 มิถุนายน,11-19 กรกฎาคม 2563 /// ราคาเริ่มต้นท่านละ 120,000 บาท
รายละเอียดทั้งหมด :

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์

วันที่สอง  โอ๊คแลนด์-โรโตรัว

วันที่สาม  อะโกรโดมฟาร์ม-เรนโบว์สปริง-หมู่บ้านเมารี-Hangi Dinner

วันที่สี่      โรโตรัว-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไคร้สท์เชิร์ช

วันที่ห้า    ไคร้สท์เชิร์ช-รถไฟทรานซ์อัลไพน์-อาเธอร์พาส-ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ

วันที่หก    ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์-อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์-ทะเลสาบวาคาติปู-ควีนส์ทาวน์

               นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

วันที่เจ็ด   ควีนส์ทาวน์-มิลเลอร์เลค-ช่องแคบมิลฟอร์ด-ล่องเรือฟยอร์ด-ควีนทาวน์

วันที่แปด  ควีนทาวน์-โอ๊คแลนด์

วันที่เก้า   โอ๊คแลนด์-กรุงเทพฯ
 

ออกเดินทาง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

ราคาเริ่มต้นท่านละ 120000 บาท

 

สายการบิน เดือน วันที่เดินทาง  

Thai Airways

มกราคม

18-26

128,000 บาท

 

กุมภาพันธ์

15-23

128,000 บาท

 

มีนาคม

14-22

128,000 บาท

 

สงกรานต์

10-18

126,000 บาท

   

11-19

123,000 บาท

 

พฤษภาคม

2-10

120,000 บาท

 

 

23-31

120,000 บาท

 

มิถุนายน

20-28

120,000 บาท

 

กรกฎาคม

11-19

120,000 บาท

 
 

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นคะ


จำนวน