dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


HELLO SHANGHAI DISNEY LAND 5วัน 3คืน โดย (TG)icon  
รหัส : CHN_19019 G01PVG-TG002
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์ ประเทศจีน "HELLO SHANGHAI DISNEY LAND" 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

ออกเดินทาง เดือนมกราคม-มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ 19,888 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง    เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ศูนย์ผ้าไหม-ล่องทะเลสาบซีหู
               หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ถนนโบราณเหอฝังเจีย

วันที่สาม    หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถกอล์ฟ)
               +ศาลาฝานกง-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์สมุนไพรนวดฝ่าเท้า+ยา
               บัวหิมะ-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์     

วันที่สี่        อิสระเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

วันที่ห้า      ศูนย์หยก-ถนนนานกิง-STARBUCK RESERVE
               ROASTERY-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

 

ออกเดินทาง   เดือนมกราคม-มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ  19,888  บาท

CHN_19019 G01PVG-TG002 HELLO SHANGHAI DISNEY LAND 5วัน 3คืน โดย (TG).pdf

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :