dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


TAIWAN รัก...รสแซ่บ 4D3N BRicon  
รหัส : TPE_18050 ZG TPE17
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์ ไต้หวัน "ไต้หวัน รัก..รสแซ่บ" 4 วัน 3 คืน บินหรู อยู่ดี พักโรงแรม 4 ดาว โดยสายการบินอีว่าแอร์

ออกเดินทาง เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ 17,777 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน

วันที่สอง    ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถาน
               เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-ย่านซีเหมินติง

วันที่สาม    อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี
               หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น-ปล่อยโคมขงหมิง-วัดซงซาน
               ฉือโย่ว-ตลาดกลางคืนเหราเหอ

วันที่สี่        วัดหลงซาน-ร้าน Cosmetic-ถนนโบราณต้าซี-
               Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

 

ออกเดินทาง   เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน  2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ 17,777 บาท

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :