dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


4D3N ซัวเถาพัก 5 ดาว FD850-851 ซัวเถา น้ำแร่ทะเล 18,24 Aug 15999 -Dec 16999 รวมวีซ่ากรุปicon  
รหัส : CHN_18072
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์ ประเทศจีน "ซัวเถา ไหว้เจ้าเสริมดวง สะเดาะเคราห์ ค้าขายร่ำรวย พักหรู 5 ดาว ผ่อนคลายสปาหรู" 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ออกเดินทาง เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ 15,999 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      สนามบินดอนเมือง-ซัวเถา-สปาน้ำแร่น้ำทะเล

วันที่สอง    จางโจว-ศาลเจ้ามังกรเขียว-เมืองแต้จิ๋ว-วัดไค
                หยวน-สะพานเซียงจื่อ-ไฮตังม่า-ซัวเถา

วันที่สาม   ซัวเถา-ไต่ฮงกง-เฮียงบู๋ซัว

วันที่สี่       ซัวเถา-เมืองเท่งไฮ่-สุสานพระเจ้าตาก-กรุงเทพฯ

 

ออกเดินทาง   เดือนสิงหาคม-ธันวาคม  2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ  15,999 บาท

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :